Business, innovation, communication

We will help you to grow up

Úvodné stretnutie hodnotiacej komisie, 31 prijatých žiadostí o voucher 2 v rámci otvorenej výzvy pre MSP v oblasti turizmu, projekt DIGITOUR

Úvodné stretnutie hodnotiacej komisie, 31 prijatých žiadostí o voucher 2 v rámci otvorenej výzvy pre MSP v oblasti turizmu, projekt DIGITOUR

Dňa 10.01.2023 sa hodnotiaca komisia projektu DIGITOUR zišla virtuálne, aby začala hodnotenie prijatých žiadostí v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu pre typ Voucheru 2. Výzva pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu bola otvorená 01.10.2022 a uzatvorená pre žiadosti pre Voucher 2 bola dňa 09.01.2022 o 23:59 hod.Přečtěte si více o Úvodné stretnutie hodnotiacej komisie, 31 prijatých žiadostí o voucher 2 v rámci otvorenej výzvy pre MSP v oblasti turizmu, projekt DIGITOUR[…]

Výzva pro malé a střední podniky v cestovním ruchu

Výzva pro malé a střední podniky v cestovním ruchu

Výzva k předkládání návrhů zaměřená na podporu malých a středních podniků v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím zlepšení jejich digitální vyspělosti, dovedností a kapacit. Cílem DIGITOUR výzvy k předkládání návrhů je: podporovat malé a střední podniky v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím podpory zvyšování kvalifikace, budování kapacit a spolupráce; podpořit spolupráci mezi malými a středními podniky vPřečtěte si více o Výzva pro malé a střední podniky v cestovním ruchu[…]