Úvodné stretnutie hodnotiacej komisie, 31 prijatých žiadostí o voucher 2 v rámci otvorenej výzvy pre MSP v oblasti turizmu, projekt DIGITOUR

Dňa 10.01.2023 sa hodnotiaca komisia projektu DIGITOUR zišla virtuálne, aby začala hodnotenie prijatých žiadostí v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu pre typ Voucheru 2.

Výzva pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu bola otvorená 01.10.2022 a uzatvorená pre žiadosti pre Voucher 2 bola dňa 09.01.2022 o 23:59 hod. CET. Celkovo bolo prijatých 31 žiadostí, v ktorých:

  • 4 z Bulharska
  • 5 z Českej republiky
  • 3 z Francúzska
  • 3 z Nemecka
  • 3 z Talianska
  • 1 zo Srbska
  • 12 zo Španielska

Devätnásťčlenný hodnotiaci výbor, v ktorom boli zástupcovia z každej partnerskej krajiny projektu, začal hodnotenie prvou etapou – administratívnym preskúmaním oprávnenosti. Všetky návrhy, ktoré splnia kritériá oprávnenosti, budú hodnotiť 2 hodnotitelia z hľadiska kvality návrhu. V prípade potreby sa predpokladá rozhodcovská fáza hodnotenia.

Výsledky budú oznámené 23.01.2023 a vybrané návrhy a spoločnosti budú vyzvané na podpísanie príslušných zmlúv do 31.01.2023.

Prihlásením sa do tejto výzvy získajú MSP v oblasti turizmu finančné prostriedky na realizáciu projektov v oblasti inovácií a digitalizácie. Každý projekt bude trvať 11 mesiacov, pričom aktivity musia byť ukončené do 30.11.2023.