Studie proveditelnosti SIS-SREM

Bezpečnostní a informační služby pro lyžařské areály ve východní části střední Evropy (Safety and Information Systems for Ski Resorts in Emerging Markets, SIS-SREM) je projekt financovaný Evropskou kosmickou agenturou. Studie, která tomuto projektu předcházela, byla vedena společností BizGarden pod tehdejším jménem BIC R&D, s.r.o. Partnery byly společnosti DKE Aerospace Germany GmbH; GINA Software, s.r.o and ALPSTEIN Tourismus, GmbH&Co.KG (v současnosti Outdooractive GmbH & Co. KG).

Cílem studie bylo prozkoumat technickou proveditelnost a komerční životaschopnost udržitelné služby, která bude podporovat řízení lyžařských středisek (vývoj, provoz, údržbu) s cílem snížit náklady a současně nabídnout služby pro zvýšení bezpečnosti a atraktivity pro návštěvníky.

Pro návrh technického a softwarového řešení byli přibráni zmínění partneři. Vytvořený systém by měl kombinovat existující aktiva se satelitní technologií a měl by nabídnout koncovému uživateli atraktivní a inovativní službu odlišnou od současné nabídky. Tým studie se zaměřil na regiony střední i východní Evropy, zejména pak Českou republiku, Slovensko a Polsko, což jsou oblasti, které v uplynulých 5 letech potvrdily stabilní růst a využitelný potenciál ve zkoumané oblasti.