SIS-SREM demonstrační projekt

Demonstrace bezpečnostních a informačních služeb pro lyžařské areály ve východní části střední Evropy (Safety and Information Systems for Ski Resorts in Emerging Markets, SIS-SREM) je projekt financovaný Evropskou kosmickou agenturou a řízený BizGarden, s.r.o. ve spolupráci s několika dalšími společnostmi ze střední Evropy. Jedním z partnerů je GINA Software, s.r.o. – brněnská společnost, která se zaměřuje na vývoj softwarové technologie pro počítače a mobilní zařízení umožňující navigaci v nepřehledném terénu. Německý partner, Outdooractive GmbH & Co. KG, vytváří a spravuje největší evropský portál pro outdoorové aktivity. Polská společnost Cervi Robotic Sp. z o.o., která se na projektu též podílí, se zaměřuje na konzultaci, vývoj a výrobu v oblasti robotiky.

Cílem demonstračního projektu SIS-SREM je průzkum využití snímání pomocí dronu pro vizualizaci, propagaci a dokumentaci outdoorových aktivit a návrh různých business modelů pro využití existující platformy k zhodnocení technologie dronů jak B2B, tak B2C.

Projekt však má i širší dosah. Partnery spolupracujícími na studii proveditelnosti pro projekt SIS-SREM byla založena společnost Alpdest CEE, s.r.o, byla vyvinuta technologie základny pro lety autonomních dronů (tzv. hnízdo nebo hangár) a nové služby, které projekt nabídl, jsou použité i v jiných oblastech, než bylo původně zamýšleno.

Základní myšlenkou integrace UAV (z anglického Unmanned Aerial Vehicle, bezpilotní letadlo, též dron) do stávajících služeb portálu Outdooractive a společnosti GINA je spolupráce na nouzových záchranných systémech v horských oblastech se současným komerčním využitím vyvíjené technologie v cestovním ruchu. Navržené řešení bude využívat data získaná drony v reálném čase pro přesnější vyhodnocení nouzové situace a zvýšení efektivity záchranné akce. Výhodou je možnost získání informací o situaci ještě před příjezdem horské služby či jiných složek záchranného systému na příslušné místo. Mimo záchranných akcích se budou drony pohybovat po lyžařských a horských areálech, automaticky prostor monitorovat a umožní využití jak pro operátory středisek pro zvýšení informovanosti, tak pro osobní využití návštěvníků.