PROINCOR

Mezinárodní projekt PROINCOR vznikl s cílem zlepšit inovační prostředí v sektoru malých a středních firem a jejich výkon v regionu střední Evropy prostřednictvím inovačních auditů a následných praktických opatření ve firmách.

Projekt aktivně zajišťuje inovační podporu malým a středním podnikům v koridoru od Baltského po Středozemní moře, snižování ekonomických rozdílů mezi východními a západními regiony.

Vizí projektu PROINCOR je připravit cestu k vytvoření inovačního koridoru podél bývalé dělící linie železné opony. Tento mezinárodní projekt je podpořený z Operačního programu Národní spolupráce – Střední Evropa a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Vedoucím partnerem je Bautzen Innovation Centre z Německa. V projektu je zapojeno 9 projektových partnerů (2 z České republiky – BIC innovation, z.s.p.o. Brno a ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec, 2 z Polska a dále partneři z Německa, Rakouska, Maďarska, Slovinska a Itálie).

Cílem projektu je především posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, jejich výkonnosti a inovačního potenciálu. Toho je dosahováno díky spolupráci s místními i národními technologickými a inovačními centry, vysokými školami a univerzitami, výzkumnými ústavy a vývojovými pracovišti, instituty aplikovaných věd, hospodářskými komorami, regionálními rozvojovými agenturami a developery.

Projekt je založen na aktivním přístupu, kdy jsou vytipovány a oslovovány firmy s nabídkou provedení inovačních auditů. Dle jednotné metodiky jsou pak zájemcům dle pravidla de minimis prováděny inovační audity, kde jsou specifikovány současné problémy bránící většímu inovačnímu výkonu a identifikovány prostředky k jejich překonání či zmírnění a tím i posílení inovačního výkonu. Tyto audity provádějí ve firmách naši inovační poradci (innovation advisors), kteří jsou vyškoleni předními evropskými odborníky a scházejí se každých 6 měsíců ke zhodnocení metodologie inovačních auditů.

Výhody pro Vás:

  • zlepšíme Vaši schopnost inovovat, realizovat Vaše nápady a připravit cestu k subvencím a novým projektovým partnerům
  • ve spolupráci s inovačním poradcem projektu PROINCOR proběhne ve Vaší firmě inovační audit
  • pomůžeme Vám zavést vhodná opatření
  • váš osobní inovační poradce vám pomůže realizovat inovační programy

Jestliže ve společnosti máte jakýkoliv dobrý nápad či myšlenku k realizaci, ale chybí Vám správní partneři, nebo hledáte podpůrný program pro Vaše specifické potřeby či inovační oživení, program PROINCOR nabízí pro tuto situaci řešení.

PROINCOR je sítí 10 podnikatelských inkubátorů, technologických center a regionálních rozvojových agentur v 7 zemích Evropy, které podporují inovační aktivity malých a středních podniků.

Společné cíle můžete najít například ve zlepšení Vaší inovační kapacity, realizaci Vašich nápadů a nalezení cesty k dotacím a partnerům nových projektů, ale i v mnohých dalších oblastech.

Co nabízíme:

  • zhodnocení Vašeho inovačního potenciálu a formulace vhodných opatření ke zlepšení
  • srovnání Vaší společnosti v národním a evropském kontextu z pohledu inovací
  • rozšíření příležitostí uplatnění na trhu a stanovení vyšších cílů díky realizaci nových inovačních projektů

A to vše v rámci projektu PROINCOR nyní BEZPLATNĚ!

Neváhejte proto kontaktovat naši společnost. S našimi inovačními poradci se můžete dostat k odpovědi na jakékoliv Vaše dotazy z oblasti inovací a firemního rozvoje.

Pro více informací jsou Vám také k dispozici oficiální stránky projektu PROINCOR.