ESNC

Evropská soutěž ve využití navigačních systémů vybírá nejlepší myšlenky a nápady pro realizaci aplikací v oblasti družicové navigace. Soutěž „European Satellite Navigation Competition“ probíhá již od roku 2004. Je organizovaná společností Anwendungszentrum v Oberpfaffenhofenu v Německu.

Klíčem k úspěchu je úzká spolupráce s regionálními, institucionálními a průmyslovými partnery, s nimiž sdílíme společný cíl: Podpora inovací a podnikatelského ducha na trhy GNSS v Evropě (Globální družicový polohový systém – anglicky: Global Navigation Satellite System, zkratkou „GNSS“).

ESNC je součástí úspěšného bavorského modelu – generování nových vysoce technologických firem, který vychází ze tří základních kroků – generování aplikačních podnětů formou soutěže, jejich prototypová implementace v inkubátoru a následující průmyslová realizace v rámci klastru, včetně případné kapitálové podpory bankovního konsorcia a bavorského státu. Během posledních tří let bylo tímto postupem v oblasti družicové navigace vygenerováno více než tři desítky nových firem.

Soutěž probíhá ve dvou kolech – regionálním a závěrečném celosvětovém, do něhož postupují pouze vítězné projekty z regionálního kola. Kromě hlavní ceny jsou v rámci ESNC udělovány i tématické ceny Speciál Topic Prize, které udělují významné evropské instituce zabývající se družicovou navigací a partnerské společnosti soutěže.

Hodnotitelé posuzují myšlenky především na základě:

  • Prospěšnosti myšlenky
  • Výhodnosti myšlenky ve srovnání s jinými stávajícími (tradičními) řešeními
  • Technickou a technologickou proveditelnost myšlenky
  • Význam a způsob využití GNSS pro realizaci myšlenky
  • Čas, který je potřeba pro realizaci této myšlenky (time to market)
  • Šance nápadu pro dosažení komerční úspěšnosti
  • Možnost patentování nápadu
  • Investiční potenciál nápadu
  • Inovativní úroveň předloženého nápadu

Informace o soutěži a novinky informace o průběhu hodnocení a akcích spojených s vyhlášením výsledků jsou dostupné na Českém Kosmickém Portálu (stránkách odboru kosmických technologií a družicových systémů Ministerstva dopravy ČR), na stránkách soutěže www.esnc.info a jako partner soutěže o novinkách informujeme i my, společnost BizGarden.