EMMIA-The European Mobile and Mobility Industries Alliance

EMMIA (z anglického The European Mobile and Mobility Industries Alliance) navazuje na inovační rámec Unie inovací, spadající pod Evropskou komisi. Sdružuje zákonodárce a zástupce průmyslových odvětví, jak bylo oznámeno v rámci iniciativy An Integrated Industrial Policy for the Globalisation Era.

Technologické projekty Gelileo a EGNOS – vlastní evropské navigační systémy a v současnosti největší celoevropské technologické projekty – pomohou zvýšit přesnost, spolehlivost a rozsah služeb založených na určování polohy, což jsou právě služby, na které je EMMIA zaměřena.

EMMIA sdružuje regionální a národní politiky i realizátory na evropské úrovni s cílem vytvořit udržitelná řešení mobility s podporou mobilních a satelitních služeb. Dopomoci k tomu má využití stávajících i plánovaných iniciativ a posílení nadnárodní spolupráce v oblasti mobility. EMMIA se skládá z Politické informační platformy (Policy learning platform, anglické schéma níže) a 5 stěžejních segmentů v oblastech velkých subjektů na podporu udržitelného cestovního ruchu ve venkovských oblastech a přístupu k financování, jakož i opatření ke zlepšení interoperability mobilních služeb. Očekává se, že bude uvolněno dalších 30 milionů EUR pro veřejné i soukromé financování na podporu dopravního a mobilního průmyslu. Jádro iniciativy celkově tvoří 31 organizací ze 14 evropských zemí a 4 evropské organizace.