O nás

BizGarden se specializuje na rozvoj a řízení Výzkumných, Vývojových a Inovačních činností v podnicích a institucích a také na účinnou podporu rozvoje přívětivého a podnětného prostředí pro tyto činnosti v ČR a v EU ve spolupráci se státními institucemi a agenturami a oborovými organizacemi, asociacemi a svazy.

Podporujeme průmyslové podniky, malé a střední podniky (MSP), asociace a sdružení, agentury a instituce veřejné správy, univerzity a výzkumné ústavy ve všech fázích jejich aktivit, které se dotýkají výzkumu a technologického vývoje a inovačních projektů. Od fáze tvorby inovačních strategií, inovačního managementu, konceptu inovací nebo vývoje, plánování a řízení až po využití výsledků výzkumných a inovačních aktivit.

Řada námi iniciovaných, provázených nebo řízených projektů obdržela a čerpá podporu z regionálních, národních nebo evropských finančních zdrojů. V současné době typicky z probíhajícího 7. rámcového programu EU, ze strukturálních fondů a národních fondů na podporu výzkumu a vývoje. Řada našich aktivit je ale financována také z našich vlastních prostředků, případně probíhá na zakázku konkrétního partnera.
Naše služby pokrývají všechny organizační aspekty řízení výzkumu:

RTD Development: rozvoj inovačního prostředí na mezinárodní, národní, regionální i podnikové úrovni, rozvoj RTD projektů;

RTD Management: nabízíme služby v rozsahu od posuzování (Audit) a rozvoje vnitřních podnikových struktur v oblasti výzkumu, vývoje a inovací – zavádění systémů managementu řízení vědy a výzkumu až po řízení a správu jednotlivých projektů výzkumu a technologického vývoje;

RTD Diseminace informací o výzkumu a výsledcích výzkumných úkolů, o programech na podporu vědy a výzkumu a spolupráce mezi jednotlivými aktéry a projekty výzkumu a technologického rozvoje, podpora PR a marketingu, podpora komercializace výsledků;

RTD školení: Vzdělávací programy pro pracovníky výzkumu a technologického vývoje.