Servitizace – THINGS+

Servitizace je stálou příležitostí pro výrobní firmy, a to nejen ke změně myšlení v době bouřlivého technologického rozvoje, ale také ke strategickému rozhodnutí o užším provázání výroby a svých výrobků se službami pro zákazníky.

Poskytování služeb není nové téma, stejně tak jako výroba produktů. Nejsou to však ani témata, která by ustrnula a stala se pouhou historií a vzpomínkou. Jsme už sice časově dost daleko od sametové revoluce a zahájení procesu ekonomické transformace, ale změna myšlení (a kultury) některých lidí ze stavu typu „my vyrábíme, a kdo je víc“ není zdaleka dokonána.

Servitizace není novým konceptem. Teoretikové a výzkumní pracovníci nejčastěji odkazují na článek “Servitization of Business: Adding Value by Adding Services”, publikovaný už v roce 1988 v European Management Journal (Vandermerwe, Rada, 1988). Ten nastolil myšlenku servitizace jako podnikatelského přístupu, spojeného s hodnotou služby pro zákazníka.

„Servitizace se děje téměř ve všech odvětvích v globálním měřítku. Díky silám jako deregulace, technologie, globalizace a silného tlaku na  konkurenceschopnost, se podniky jak v oblasti služeb, tak výroby stále více dramaticky pohybují do sféry služeb.“

Servitizaci se věnujeme v rámci projektu THINGS+ na mezinárodní úrovni. Aktuálně je k dispozici metodika pro firmy na zavádění servitizace. Firmy se mohou hlásit do otevřené výzvy, kdy vybrané firmy budou mít k dispozici sérii bezplatného poradenství. Termín pro podávání přihlášek je 25. 3. 2019. Podmínky výzvy a odkaz na přihlášku naleznete zde.

Současně provádíme průzkum o obeznámenosti firem s tématem servitizace. Jak už bylo řečeno, servitizace není nový pojem, ale pro spoustu firem je tento termín neznámý (i když existují firmy, které se servitizací pracují, leč nevědomky). Pokud nám můžete věnovat 3 minuty vašeho času, tak odkaz na dotazník a průvodní text naleznete zde.

V případě zájmu o další informace mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Jan Orava

j.orava@bizgarden.cz

739 027 166