Výzva pro malé a střední podniky – zapojte se do pilotního projektu servitizace a využijte inovaci služeb k rozvoji podnikání

Aktualizováno: 

Je otevřena druhá výzva pro firmy, které se chtějí zapojit do pilotního projektu zavádění servitizace. Přihlášky je možné podávat do konce února 2019.

Jaké firmy hledáme?

Výzva je zaměřena na malé a střední podniky (MSP), které k dalšímu rozvoji a růstu chtějí využít nové, moderní inovační přístupy. Přednostně hledáme výrobní společnosti, případně HW a SW podniky.

Co nabízíme?

V rámci pilotního programu podpořeného z Evropských fondů nabízíme praktický trénink a poradenství v oblasti inovace služeb. Naším cílem je najít společnosti, které chtějí poznat metodiku servisní inovace, aplikovat ji ve svém obchodním modelu a zapojit se do projektu v rámci pilotního ověřování.

Cílovou skupinou programu jsou podnikatelé a společnosti splňující definici MSP, se sídlem nebo místem podnikání v regionu vymezeném programem Central Europe.

Co znamená servisní inovace?

Co se skrývá za “servisní inovací”? Zjednodušeně řečeno: společnost přidá nebo nabídne ke svému výrobnímu programu nebo konkrétnímu výrobku službu. Příklad: výroba a prodej nářadí k výrobě se rozšíří o pronájem nářadí (HILTI power tools). Neznamená to, že společnost by měla kompletně změnit svůj obchodní model, ale může svou komplexní nabídku rozšířit o službu jako její součást.

Co vám zapojení do pilotního programu přinese?

Seznámením se s metodiku servisní inovace získáte nové zkušenosti v oblasti inovačního managementu ve službách. Přidáním služby k běžné nabídce vašich produktů vzroste přidaná hodnota produktu, který nabízíte svým zákazníkům.

Co je našim cílem?

Seznámit MSP a podnikatele s metodikou servisní inovace a zavést ji ve firmách a na trh a pomoci jim získat konkurenční výhodu a vyrovnat se s měnícími se tržními podmínkami a rostoucí komoditizací jejich výrobků.

 

Více informací naleznete zde.