Business, innovation, communication

We will help you to grow up

O čom je projekt Capacity2Transform?

O čom je projekt Capacity2Transform?

Capacity2Transform (C2T) je projekt zameraný na budovanie kapacít, ktorý rieši nedostatok zručností v kreatívnom a kultúrnom priemysle a v malých a stredných podnikoch udržateľného turizmu (ST_SME) v strednej Európe. Jeho cieľom je riešiť nedostatok zručností v týchto odvetviach, ktoré by umožnili účasť na iniciatívach digitálnej a ekologickej transformácie (DG) a prispievali k nim. Vzhľadom naPřečtěte si více o O čom je projekt Capacity2Transform?[…]

Výzva na podávanie prihlášok pre voucher 1 je uzavretá! Celkovo bolo prijatých 103 žiadostí zo 14 krajín!

Výzva na podávanie prihlášok pre voucher 1 je uzavretá! Celkovo bolo prijatých 103 žiadostí zo 14 krajín!

  Výzva na podávanie prihlášok na Voucher 1 bola ukončená 31.05.2023. V rámci tejto výzvy mali malé a stredné podniky v turizme možnosť požiadať o finančnú podporu určenú na zlepšenie ich digitálnych zručností a úrovne digitalizačných zručností prostredníctvom školení a individuálnych poradenských služieb. Cieľom projektu DIGITOUR je podporiť turistický sektor, a to rozšírením znalostí MSPPřečtěte si více o Výzva na podávanie prihlášok pre voucher 1 je uzavretá! Celkovo bolo prijatých 103 žiadostí zo 14 krajín![…]