O čom je projekt Capacity2Transform?

Capacity2Transform (C2T) je projekt zameraný na budovanie kapacít, ktorý rieši nedostatok zručností v kreatívnom a kultúrnom priemysle a v malých a stredných podnikoch udržateľného turizmu (ST_SME) v strednej Európe. Jeho cieľom je riešiť nedostatok zručností v týchto odvetviach, ktoré by umožnili účasť na iniciatívach digitálnej a ekologickej transformácie (DG) a prispievali k nim.

Vzhľadom na výzvu dvojitej digitálnej a ekologickej transformácie, neistotou pracovných miest v dôsledku COVID-19 a nedostatku talentov v cieľových odvetviach a regiónoch sa nadnárodná spolupráca považuje za jediné životaschopné riešenie na poskytovanie systematickej podpory na zvyšovanie zručností a schopností.

Projekt sa zameriava na všetkých deväť krajín strednej Európy a jeho cieľom je prepojiť organizácie na podporu podnikania, vzdelávacie a výskumné organizácie, inovačné agentúry, tematické klastre a zástupcov miestnych a regionálnych samospráv. Cieľom je riešiť nedostatok príležitostí pre kultúrne a kreatívne podniky a ST_SME zapojiť sa do opatrení DG pre transformáciu, čo priamo súvisí s obmedzenými technickými a manažérskymi zručnosťami cieľových skupín a ich obmedzeným prístupom k príslušným podnikateľským štruktúram.

Hlavným cieľom je prijať prostredie podporujúce podnikanie, ktoré pôsobí ako katalyzátor budovania kapacít medzi cieľovými skupinami, a prepojiť tie odvetvia, v ktorých digitálne a ekologické opatrenia nie sú zatiaľ súčasťou, ako v prípade kultúrnych a kreatívnych podnikoch, tak aj v prípade malých a stredných podnikov, ani v procese vývoja, ani v reťazci dodávok udržateľných digitálnych a ekologických produktov/riešení na trh.

Partneri C2T sa dohodli, že budú spolupracovať na dosiahnutí týchto cieľov:

  • Uvedomenie si a integrácia kultúrneho a kreatívneho sektora ako kľúčovej súčasti inovačného hodnotového reťazca v zelenej a digitálnej transformácii.
  • Vytvorenie a spustenie medziregionálnej systematickej podpornej siete.
  • Posilnenie zručností a kapacít kultúrneho a kreatívneho sektoru, SME v oblasti udržateľného turizmu a ďalších stakeholderov na vývoj, implementáciu a dodávanie digitálnych a udržateľných riešení na trh.
  • Hľadanie podnikateľských riešení sociálnych a ekologických výziev.

Viac informácií o projekte nájdete na: