Business, innovation, communication

We will help you to grow up

Regionálny prehľad pre CCI sektor v Českej republike

Regionálny prehľad pre CCI sektor v Českej republike

Kultúrny a kreatívny priemysel (KKI) Českej republiky je silnou stránkou, v ktorej sa plynule spája bohatá historická tkanina s moderným a inovatívnym prístupom. Národné odhodlanie rozvíjať kreativitu nie je len kultúrnou záležitosťou, ale aj silným ekonomickým motorom. Pokiaľ ide o príjmy, KKP v Českej republike zaznamenala výrazný rast a významne prispieva k HDP krajiny.  DigitálnaPřečtěte si více o Regionálny prehľad pre CCI sektor v Českej republike[…]

Capacity2Transform – Press Release #1

Capacity2Transform – Press Release #1

PREKONANIE ZELENEJ A DIGITÁLNEJ PRIEPASTI: CAPACITY2TRANSFORM HĽADÁ NOVÉ CESTY V STREDNEJ EURÓPE Vzhľadom na to, že svet sa výrazne orientuje na digitálny a zelený prechod, priemysel a MSP ako prijímatelia technológií čelia jedinečnej výzve nájsť spoločnú reč s poskytovateľmi technológií a prejsť digitálnym a zeleným prechodom. Prechod je proces a kľúčovou prekážkou digitálnej a zelenejPřečtěte si více o Capacity2Transform – Press Release #1[…]

O čom je projekt Capacity2Transform?

O čom je projekt Capacity2Transform?

Capacity2Transform (C2T) je projekt zameraný na budovanie kapacít, ktorý rieši nedostatok zručností v kreatívnom a kultúrnom priemysle a v malých a stredných podnikoch udržateľného turizmu (ST_SME) v strednej Európe. Jeho cieľom je riešiť nedostatok zručností v týchto odvetviach, ktoré by umožnili účasť na iniciatívach digitálnej a ekologickej transformácie (DG) a prispievali k nim. Vzhľadom naPřečtěte si více o O čom je projekt Capacity2Transform?[…]