Regionálny prehľad pre CCI sektor v Českej republike

Kultúrny a kreatívny priemysel (KKI) Českej republiky je silnou stránkou, v ktorej sa plynule spája bohatá historická tkanina s moderným a inovatívnym prístupom. Národné odhodlanie rozvíjať kreativitu nie je len kultúrnou záležitosťou, ale aj silným ekonomickým motorom.

Pokiaľ ide o príjmy, KKP v Českej republike zaznamenala výrazný rast a významne prispieva k HDP krajiny.  Digitálna sféra, vrátane virtuálnej reality (VR) a rozšírenej reality (AR), sa stala lídrom, pričom inovatívne technologické riešenia zaujali svetové trhy.

Vládna podpora, ktorá sa prejavuje v kultúrnych grantoch presahujúcich 75 miliónov EUR, podčiarkuje strategický význam KKP pre národné hospodárstvo. Pracovné príležitosti v rámci KKP prudko vzrástli, čo odráža dynamiku tohto odvetvia. Od filmových festivalov až po hudobné podujatia, TIK je kľúčovým zamestnávateľom, ktorý poskytuje prácu rôznym kvalifikovaným odborníkom.

Rast tohto sektora je nielen kultúrnym obohatením, ale aj hnacou silou ekonomickej prosperity krajiny. V percentuálnom vyjadrení predstavuje príspevok KKP k HDP solídnych 4,5 %, čo zdôrazňuje jeho kľúčovú úlohu pri formovaní hospodárskeho prostredia.

Táto integrácia kultúrneho bohatstva s ekonomickou zdatnosťou stavia Českú republiku do pozície svetového lídra v kultúrnej a kreatívnej oblasti, čo z nej robí vzrušujúci priestor pre umelecké snahy aj podnikateľské podniky.