IMP3rove

IMP3rove je značkou komplexního nástroje který vznikal pod záštitou Evropské Komise jako součást programu EUROPE INNOVA. Projekt byl celoevropsky realizován konsorciem společností vedených A. T. Kearney Německo.

Evropská Unie si uvědomuje, že v konkurenci s dalšími zeměmi světa, především se Spojenými státy americkými a některými asijskými zeměmi, je diferenciačním měřítkem dynamika inovačních procesů. A bohužel, Evropa v tomto srovnání v minulých letech ztrácela.

Není to problém velkých, především nadnárodních společností, které mají dostatečné zdroje na využívání progresivních trendů. Zaostávání je zřejmé především na poli malých a středních podniků, kde Evropa nemá takové inovační tempo jako řekněme USA.

Nástroj, a výstupy z analytických materiálů, poskytuje informace o vaší konkurenceschopnosti a udržitelném růstu. To ukazuje, do jaké míry Vaše možnosti řízení inovací přispívají ke konkurenceschopnosti společnosti. Téměř 3000 malých a středních firem na celém světě již těží z IMP³rove Assessmentu, což je ve své podstatě posouzení na základě rozsáhlého inovačního auditu.

S IMP³rove Assessment je klíč k růstu podniku a k systematickému rozvoji a řízení vašeho inovačního potenciálu. Spočívá v systematickém hodnocení zahrnujícím všechny aspekty a rozměry, jak jsou znázorněny ve stručném modelu „A.T. Kearney House of Innovation”. Měřen je výkon klíčových faktorů pro úspěšné řízení inovací.

Výstupem je komplexní „IMP³rove“ hodnoticí zpráva, která srovnává růst Vaší společnosti oproti růstu firem považovaných za špičky trhu, ale také s dosavadním průměrem. V závislosti na zeměpisné oblasti působnosti si můžete porovnat vaši společnost se svými konkurenty na domácích trzích nebo s (potenciálními) konkurenty na mezinárodních trzích.

Cílem projektu je tedy podpora systémového přístupu k rozvoji a řízení inovací v MSP s cílem zvýšení jejich konkurenceschopnosti, zlepšení komunikace a porozumění si s financujícími subjekty vedoucí k snadnějšímu využívání jejich finančních zdrojů.

Více zde: http://www.improve-innovation.eu/

V naší společnosti pracují kvalifikovaní poradci. Jsme v úzkém kontaktu s výzkumným a realizačním týmem systému IMP3rove a podílíme se na jeho uplatnění v ČR a dalším profesionálním rozvoji.

Video-prezentace napoví více o nástrojích a systému IMP3rove:

Eva Diedrichs, the IMP3rove coordinator, and some of its coaches describe the benefits for SMEs of engagement with the IMP3rove innovation management system