Business, innovation, communication

We will help you to grow up

DODATOČNÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY V CESTOVNOM RUCHU JE OTVORENÁ!

DODATOČNÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY V CESTOVNOM RUCHU JE OTVORENÁ!

Projekt #DIGITOUR dnes vyhlasuje špeciálnu dodatočnú výzvu na predkladanie návrhov pre MSP v cestovnom ruchu zameranú na podporu MSP v cestovnom ruchu prostredníctvom zlepšenia ich digitálnej vyspelosti, zručností a kapacít. Malé a stredné podniky v odvetví cestovného ruchu so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine zapojenej do programu COSME sa môžu uchádzaťPřečtěte si více o DODATOČNÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY V CESTOVNOM RUCHU JE OTVORENÁ![…]

DigiTour: strategie rozvoje Destinace Malá Haná

DigiTour: strategie rozvoje Destinace Malá Haná

V pátek 6.10. se v Jevíčku představil tým projektu DigiTour společnosti BizGarden a tým projektu Destinace Malá Haná, vedený podnikem Hotel Morava Jevíčko, stakeholedům, kteří byli pozváni k zapojení do propagace regionu Malá Haná, jako zajímavé outdoorové destinace na pomezí Moravy a Čech. Společnost BizGarden s.r.o. poskytuje financování projektu Destinace Malá Haná prostřednictvím kaskádového financování z projektu DigiTourPřečtěte si více o DigiTour: strategie rozvoje Destinace Malá Haná[…]

Úspešné prihlášky v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu, typu Voucher 1 boli vyhlásené

Úspešné prihlášky v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu, typu Voucher 1 boli vyhlásené

Po ukončení hodnotiacich kôl s potešením oznamujeme, že v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu boli vybrané tieto projekty, typu Voucher 1: Štátna príslušnosť žiadateľa Názov žiadateľa (projektu) Skóre Chorvátsko 24 adria doo 45 Chorvátsko Castelum Art doo 50 Chorvátsko Ecomuseum 45 Chorvátsko Feria 45 Chorvátsko Hotel Lug doo 50Přečtěte si více o Úspešné prihlášky v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu, typu Voucher 1 boli vyhlásené[…]

Výzva na podávanie prihlášok pre voucher 1 je uzavretá! Celkovo bolo prijatých 103 žiadostí zo 14 krajín!

Výzva na podávanie prihlášok pre voucher 1 je uzavretá! Celkovo bolo prijatých 103 žiadostí zo 14 krajín!

  Výzva na podávanie prihlášok na Voucher 1 bola ukončená 31.05.2023. V rámci tejto výzvy mali malé a stredné podniky v turizme možnosť požiadať o finančnú podporu určenú na zlepšenie ich digitálnych zručností a úrovne digitalizačných zručností prostredníctvom školení a individuálnych poradenských služieb. Cieľom projektu DIGITOUR je podporiť turistický sektor, a to rozšírením znalostí MSPPřečtěte si více o Výzva na podávanie prihlášok pre voucher 1 je uzavretá! Celkovo bolo prijatých 103 žiadostí zo 14 krajín![…]