Business, innovation, communication

We will help you to grow up

Úspešné prihlášky v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu, typu Voucher 1 boli vyhlásené

Úspešné prihlášky v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu, typu Voucher 1 boli vyhlásené

Po ukončení hodnotiacich kôl s potešením oznamujeme, že v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu boli vybrané tieto projekty, typu Voucher 1: Štátna príslušnosť žiadateľa Názov žiadateľa (projektu) Skóre Chorvátsko 24 adria doo 45 Chorvátsko Castelum Art doo 50 Chorvátsko Ecomuseum 45 Chorvátsko Feria 45 Chorvátsko Hotel Lug doo 50Přečtěte si více o Úspešné prihlášky v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu, typu Voucher 1 boli vyhlásené[…]

Výzva na podávanie prihlášok pre voucher 1 je uzavretá! Celkovo bolo prijatých 103 žiadostí zo 14 krajín!

Výzva na podávanie prihlášok pre voucher 1 je uzavretá! Celkovo bolo prijatých 103 žiadostí zo 14 krajín!

  Výzva na podávanie prihlášok na Voucher 1 bola ukončená 31.05.2023. V rámci tejto výzvy mali malé a stredné podniky v turizme možnosť požiadať o finančnú podporu určenú na zlepšenie ich digitálnych zručností a úrovne digitalizačných zručností prostredníctvom školení a individuálnych poradenských služieb. Cieľom projektu DIGITOUR je podporiť turistický sektor, a to rozšírením znalostí MSPPřečtěte si více o Výzva na podávanie prihlášok pre voucher 1 je uzavretá! Celkovo bolo prijatých 103 žiadostí zo 14 krajín![…]