DigiTour: strategie rozvoje Destinace Malá Haná

V pátek 6.10. se v Jevíčku představil tým projektu DigiTour společnosti BizGarden a tým projektu Destinace Malá Haná, vedený podnikem Hotel Morava Jevíčko, stakeholedům, kteří byli pozváni k zapojení do propagace regionu Malá Haná, jako zajímavé outdoorové destinace na pomezí Moravy a Čech.

Společnost BizGarden s.r.o. poskytuje financování projektu Destinace Malá Haná prostřednictvím kaskádového financování z projektu DigiTour v rámci programu COSME, financovaného Evropskou radou pro inovace a Výkonnou agenturou pro malé a střední podniky (EISMEA). Hotel Morava Jevíčko realizuje projekt Destinace Malá Haná ve spolupráci se společností Alpdest s.r.o. s využitím globální platformy Outdooractive.

Pro hotely, penziony a další poskytovatele služeb v turismu jsou hosté energií, která pohání tyto podniky vpřed, dává jim náplň a smysl. Proto je přirozeným přáním podnikatelů v tomto odvětví, aby se region, místo jejich podnikání, prezentoval jako místo se zajímavou historií, s nabídkou aktivit a cílů, které stojí za to navštívit a kde se vyplatí strávit více dní.

Luděk Kühr a Jan Orava počas prezentace

Region okolo Jevíčka nepatří k obecně známým, populárním turistickým cílům. A proto vznikl projekt iniciovaný právě podnikateli v ubytovacích službách, který má za cíl Malou Hanou, tuto severní část Boskovické brázdy, zviditelnit a vyprávět příběh tohoto kraje vložený do popisu míst propojených turistickými trasami pro pěší, cyklisty, koňáky a všechny vyznavače aktivní outdoorové dovolené.

Propagace regionu nebo konkrétního místa je vždy dlouhodobým projektem. Dlouhodobý udržitelný rozvoj regionu, ve kterém turistika hraje nebo může hrát důležitou roli, je věcí širokého okruhu partnerů, kteří zastupují komplexní zájmy regionu. To si uvědomuje i tým projektu Destinace Malá Haná, vedený managementem Hotelu Morava v Jevíčku.

V pátek 6.10.se sešli zástupci obcí, ubytovatelů, místních akčních skupin a turistických cílů, kterým tým projektu Destinace Malá Haná představil svůj záměr, technologii, kterou zvolili a způsob financování tohoto projektu v rámci projektu DigiTour z programu COSME.

Projekt DigiTour podporuje odvětví cestovního ruchu v Evropě mimo jiné prostřednictvím inovačních voucherů pro malé a střední podniky sloužících k implementaci digitálních nástrojů a inovací.

Projekt Destinace Malá Haná, vedený partnerem Hotel Morava Jevíčko, je zaměřený na využití obsahového marketingu k propagaci regionu a možných turistických cílů a aktivit prostřednictvím globální platformy Outdooractive a jejího distribučního systému, který potenciálně zpřístupňuje turistické obsahy desítkám milionů cestovatelů měsíčně.

Cílem realizačního týmu je pozvat co nejširší skupinu stakeholderů, kteří mají na propagaci regionu a na jeho udržitelném rozvoji zájem k dlouhodobé spolupráci. Setkání potvrdilo předpoklad, že rozvoj cestovního ruchu je společným cílem zviditelnit Malou Hanou jako udržitelnou turistickou destinaci. Otevřeně jsme mluvili jak o pozitivech, tak o těžkostech a případných překážkách ve spolupráci a shodli jsme se na tom, že je před námi ještě dlouhá cesta, která bude vyžadovat ještě širší zapojení dalších partnerů a konsolidaci přístupů a strategií tak, aby navržené řešení využilo a dále zhodnotilo práci v již realizovaných aktivitách a přineslo novou přidanou hodnotu pro region.

Chtěli bychom za tým projektu DigiTour poděkovat všem účastníkům za věcnou debatu nad projektem a otevřenost pro další spolupráci, Hotelu Morava v Jevíčku za realizaci projektu a skvěle zvládnutou roli hostitele setkání.
Všechny, kteří se tentokrát nemohli zúčastnit srdečně zveme na další pracovní schůzku, která se uskuteční na stejném místě na přelomu listopadu a prosince. Zájem o účast můžete již dnes realizovat registrací k odběru informací v jednoduchém formuláři ZDE

Pokud se chcete dozvědět víc můžete nás kontaktovat na: l.kuhr@bizdagarden.cz.