Business, innovation, communication

We will help you to grow up

Ceny v hodnotě 1 milion eur za aplikace satelitní navigace

Ceny v hodnotě 1 milion eur za aplikace satelitní navigace

Už po desáté se soutěž European Satellite Navigation Competition (ESNC) snaží hledat výrobky, služby a inovace, které by pomohly k využívání satelitní navigace v každodenním životě. Jednotlivci i týmy z oblasti průmyslu, výzkumu a univerzit mají při další realizaci svých obchodních modelů užitek z úzké spolupráce s partnerskými regiony po celém světě. V tomto rocePřečtěte si více o Ceny v hodnotě 1 milion eur za aplikace satelitní navigace[…]