Ceny v hodnotě 1 milion eur za aplikace satelitní navigace

Už po desáté se soutěž European Satellite Navigation Competition (ESNC) snaží hledat výrobky, služby a inovace, které by pomohly k využívání satelitní navigace v každodenním životě.

Jednotlivci i týmy z oblasti průmyslu, výzkumu a univerzit mají při další realizaci svých obchodních modelů užitek z úzké spolupráce s partnerskými regiony po celém světě. V tomto roce navíc přední partneři z podnikové sféry vypisují zvláštní ceny specifické pro různá témata.

Oberpfaffenhofen, 18. dubna 2013: I v tomto roce vyzývá soutěž ESNC podniky a inovátory z oblasti výzkumu a průmyslu po celém světě, aby předvedli své obchodní modely a vývojové výrobky pro budoucí trh satelitní navigace. Objem trhu pro služby na bázi satelitů – například v oblasti mobility, zdravotnictví nebo bezpečnosti – činí v současné době více než 100 miliard eur a do roku 2020 vzroste tato částka pravděpodobně na 240 miliard eur. Soutěž ESNC využívá svou celosvětovou síť, aby účastníky při realizaci aplikací a obchodních modelů podpořila v oblasti technických, ekonomických a právních aspektů. „Realizovalo se 80 % dosud odměněných aplikací a třetina výherců založila vlastní firmu. Tyto údaje ukazují, že soutěž je schopna objevit inovace a podnítit založení nových firem v rozvíjejícím se segmentu trhu satelitní navigace,“ uvedl Thorsten Rudolph, obchodní ředitel společnosti Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen (AZO), která je organizátorem soutěže.

„V uplynulých letech soutěž ESNC úspěšně prokázala svůj potenciál vytvářet přidanou hodnotu pro technologie v oblasti satelitní navigace jak v Bavorsku, tak na celosvětové úrovni. Velmi mě těší, že u příležitosti 10. výročí můžeme i v roce 2013 znovu převzít nad soutěží patronát,“ vysvětluje bavorský ministr hospodářství Martin Zeil.

V letošním kole soutěže si mohou účastníci vybrat z 25 účastnících se regionů. Jako nové partnerské země či regiony vítá soutěž ESNC 2013 Flandry v Belgii, Japonsko, Mexiko, Nizozemsko, severní Porýní-Vestfálsko a Norsko.

Následující partneři vypisují letos speciální ceny specifické pro různá témata: Evropská kosmická agentura (ESA), Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR, Německé centrum pro letectví a kosmonautiku), Agentura pro evropský GNSS (GSA), poprvé také Evropský patentový úřad (EPO) a společnost Metaio GmbH. Mimoto mohou studenti a vědečtí pracovníci předložit své nápady v rámci University Challenge ESNC.

Balík peněz soutěže ESNC má v tomto roce hodnotu asi 1 milion eur. Vedle peněžitých cen obsahuje také dodatečné výkony, jako je například podpora při zakládání firem, patentové poradenství, technická podpora při rozvoji prototypů, marketingové poradenství, přístup k zákazníkům a uživatelům a především také pozornost médií.

Pro soutěžní kolo 2013 prodloužila finanční podporu evropských partnerských regionů a sponzorů ESNC Evropská komise. Tato podpora bude formou ceny předána přímo příslušnému výherci. „Evropští podnikatelé, MSP a průmysl mají užitek z rozsáhlé sítě soutěže ESNC při dalším vyvíjení svých obchodních modelů a také při prosazování svých produktů na bázi satelitní navigace na tomto rozvíjejícím se trhu,“ objasňuje Antonio Tajani, vicepresident Evropské komise.

Fáze podávání příspěvků do letošní soutěže ESNC potrvá až do 30. června 2013. Všechny informace o cenách a partnerech, podmínkách účasti a také přístupu k registraci databáze najdou zájemci na internetových stránkách www.galileo-masters.eu. Všichni výherci budou vyznamenáni 5. listopadu 2013 při slavnostním udílení cen v Mnichově.