Společnost BizGarden založila KoPlac

Jako společnost pracuje BizGarden většinou na vývoji různých projektů a platforem. Jedna z věcí, na které jsme nejvíce pyšní, je to, že jsme oficiálně založili KoPlac.

Společnost BizGarden se podílela na mnoha národních aktivitách a mezinárodních projektech. To je něco, co s sebou automaticky přináší mnoho kontaktů s lidmi z různých prostředí, společností, odvětví a zemí. Všichni partneři ovšem vždy pocházeli z oblastí mimo Brno. V Brně jsme vždy v kanceláři za zamčenými dveřmi seděli sami.

Potřeba mít v Brně více „sociálních kontaktů“ s podobně smýšlejícími lidmi a také mít více mezinárodní prostředí iniciovala to, že se tým BizGarden rozhodl pro otevření společného pracovního prostoru.

KoPlac měl zprvu být především coworkingovým centrem pro malé brněnské startupy, aby začínající podnikatelé měli příjemné a inspirující prostředí pro rozvoj svých záměrů. KoPlac se stal však i něčím více. Je místem komunikace, spolupráce, coworkingu a tvůrčích lidí, kteří chtějí rozvíjet své podnikání. Je to místo, kam můžete přijít s novými nápady, pokud potřebujete pomoc při rozvíjení podniku, chtěli byste strávit stáž v dynamickém prostředí nebo pokud hledáte prostor pro uspořádání workshopu.

V roce 2015 byl KoPlac hostitelem prvního Startup Weekendu, který byl tehdy poprvé pořádaný v Brně. Startup Weekend je akce, která trvá 48 hodin. Během této doby sestavené týmy mají přijít s obchodním záměrem, rozvinout jej a prezentovat. Účastníci mají k dispozici mentory, kteří jim pomáhají během celého procesu, a rozhodčí, kteří v závěru vyberou nejlepší tým.

KoPlac již od roku 2015 uspořádal v Brně tři Startup Weekendy. Během této doby se těchto akcí zúčastnilo více než 150 lidí z různých zemí z celého světa. Startup Weekend v Brně, pořádaný týmem KoPlacu, je nyní znám jako jedna z nejvíce kulturně rozmanitých akcí. Kromě toho měly Startup Weekendy velký dopad na mladé podnikatele a motivovalo to další mladé lidi je k zahájení jejich vlastního podnikání.

Mimo se KoPlac dostal do povědomí díky různým akcím pořádaným pro podnikatele. Takovými událostmi (většinou v angličtině) byly Startup Europe Week, Punk your business, Launch your business, Tea with Carl a mnoho dalších.

Jednou z věcí, které je třeba zdůraznit, je multikulturní a interdisciplinární rozměr KoPlacu. Každý rok zde přivítáme více než 30 účastníků programu Erasmus+, kteří přicházejí z celé Evropy. Během několika let přišlo do společnosti na pracovní stáž více než 70 zahraničních studentů.