Úspešné prihlášky v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu, typu Voucher 2 boli vyhlásené

Po ukončení kôl hodnotenia s potešením oznamujeme, že v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu boli schválené tieto návrhy pre Voucher 2:

Štátna príslušnosť žiadateľa Názov žiadateľa (projektu) Skóre
Bulharsko Pandion Wild Tours Ltd 51.00
Bulharsko Royal Travel Sofia Ltd 45.67
Česká republika Hotel Morava Jevíčko s. r. o. 47.05
Česká republika
Francúzsko Thermes & Spa Evaux-Les-Bains 43.35
Francúzsko SHANTI TRAVEL SAS 46.50
Nemecko Hans Georg-Rembeck, Rembeck Reisen 46.50
Nemecko Antonio Giannandrea, Ottima Reisen 44.00
Taliansko RPJ Rentals 49.75
Taliansko Turismo in Villa 48.00
Srbsko TAMI-TRADE DOO-NIŠ, “TAMI RESIDENCE HOTEL” – NIŠ 42.30
Španielsko Spain Inside 48.33
Španielsko HOSCOMER S.L. 45.67
Španielsko ROYAL SON BOU FAMILY CLUB – PROMOTURIST 49.33
Španielsko Tella-Sin Hosteleria 48.67
Španielsko Leisure time travel 49.00
Španielsko Thermal and Therapeutic Hotel of Ariño 50.33
Španielsko Posada del Almudi SAL 47.33
Španielsko Euroviajes Fau S.L. 48.00

Gratulujeme!

Všetci úspešní žiadatelia budú náležite kontaktovaní za účelom výmeny dokumentov súvisiacich so zmluvou o grante.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili na výberovom konaní, ďakujeme!

Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke projektu Digitour.