POSLEDNÁ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK PRE VOUCHER 1 – TERMÍN JE PREDĹŽENÝ DO 31.05.2023!

Turistické malé a stredné podniky s nízkou úrovňou digitálnej vyspelosti majú stále šancu uchádzať sa o granty v rámci projektu DIGITOUR do 31.05.2023.

Ak ste malý alebo stredný turistický podnik a potrebujete zlepšiť svoju digitálnu vyspelosť, zručnosti a kapacity, táto VÝZVA je určená práve vám.

Výzva sa začala 01.10.2022 s termínom uzávierky 31.03.2023. Pre veľký záujem bola uzávierka predĺžená do 31.05.2023.

Výzva je určená len pre malé a stredné podniky so sídlom v jednej z krajín, zúčastňujúcich sa programu COSME.

💰Grant – 1000 eur

Dátum otvorenia: 01.10.2022, 12:00 hod. CET
Dátum predĺženia termínu: 31.05.2023, 23:59 hod. CET

Viac informácií: https://lnkd.in/dQS8bDqQ

Prihlásiť sa môžete tu: https://lnkd.in/evtskG5R