Výzva k vyjádření zájmu pro poskytovatele digitálních služeb

DIGITOUR – Boosting the tourism sector in Europe through digital tools and innovation

CO

Tato výzva k vyjádření zájmu je vyhlášena s cílem identifikovat společnosti a subjekty, které mají zájem uplatnit svá řešení v ekosystému cestovního ruchu. Slouží k registraci do B2B platformy v projektu DIGITOUR. Společnosti a subjekty se mohou registrovat do 16. října. Tato výzva k vyjádření zájmu je otevřena všem právnickým osobám se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi, která se účastní programu COSME.

KDY

Od 26. září 2022 (12:00 hod.) do 16. října (23:59 hod.)

KDO

Společnosti a subjekty poskytující inovativní technologická digitální řešení, které se uplatní v ekosystému cestovního ruchu, včetně následujících:

 • Internet věcí (IoT)
 • Rozšířená a virtuální realita
 • Plánování podnikových zdrojů (ERP)
 • Řízení vztahů se zákazníky (CRM)
 • Rezervační platformy a systémy
 • Digitální reklama
 • Tvorba webových stránek
 • Geolokace
 • Ověřování digitální identity
 • Služby cloudového úložiště
 • Digitální recepční

Zájemci o participaci v projektu mohou být jakékoli právnické osoby bez ohledu na jejich velikost se sídlem v členském státě EU nebo ve třetí zemi, která se účastní programu COSME.
Společnosti a subjekty budou považovány za způsobilé pro zápis do B2B platformy DIGITOUR, pokud splňují VŠECHNA následující pravidla:

 • nebyl na ně prohlášen konkurz ani nebylo zahájeno konkurzní řízení.
 • nebyly odsouzeny za podvodné jednání, jiné finanční nesrovnalosti, neetické nebo nezákonné obchodní praktiky.
 • nejsou v likvidaci ani nejsou podnikem v obtížích podle nařízení Komise č. 651/2014 čl. 2.18.

PROČ

Jedná se to příležitost být zařazen do seznamu poskytovatelů v rámci projektu DIGITOUR. Účastí ve výzvě k projevení zájmu se firmy a subjekty stanou součástí seznamu potenciálních dodavatelů pro podniky v průmyslu cestovního ruchu v inovačních projektech v oboru digitalizace. V rámci projektu DIGITOUR budou k dispozici 2 typy voucherů: voucher 1 ve výši 1 000,00 EUR (včetně DPH) a voucher 2 ve výši 20 000,00 EUR (včetně DPH) na realizaci takových projektů.

JAK

Společnosti a subjekty, které mají zájem o spolupráci s malými a středními podniky v oblasti cestovního ruchu ve výše uvedených oblastech, se mohou zaregistrovat vyplněním registračního formuláře na B2B platformě projektu https://digitour-project.eu/application-form-service-providers/. Registraci lze provést elektronicky do 16. října 2022. Zveřejněné informace přezkoumá konsorcium DIGITOUR. Společnosti a subjekty, které se přihlásí, budou kontaktovány za účelem dalšího postupu.