„VESMÍR a SATELIT“ – Téma obrázků dětí ze ZŠ a MŠ pro BIC-R&D

Představivost je někdy mnohem důležitější, než znalosti.

V listopadu naše společnost BIC-R&D požádala děti z MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY při FAKULTNÍ NEMOCNICI v Brně na Černopolní 9, o nakreslení obrázků na téma „Vesmír a satelit“.

Tyto děti se svého úkolu s nadšením zhostily. Mohly využít svou fantazii, oblíbené techniky kreslení a bezmezného tvoření krásných obrázků, na které se můžete podívat v naší webové galerii.

Odměnou jim byly věcné sponzorské dary a příspěvky na podporu činnosti výchovně vzdělávacích procesů v Mateřské škole. Ta se svojí činností snaží plně vystihnout heslo českého učitele národů, J.A.Komenského: „Všechno samo sebou plyň – nic násilím nevymáhej.“ To znamená, že učitelka se věnuje se zvýšenou mírou rozvoji individuality nemocného dítěte na základě citovosti a mravnosti. Ani v minulosti tomu nebylo jinak. Nemocnice se tak stala nejen místem léčby, ale i prostředím výchovy. Jde o každodenní práci učitelek využívající proces výtvarné výchovy a pracovní výchovy, ke kterému dále přidávají speciální techniky z oblasti ergoterapie, muzikoterapie, psychoterapie a další. Díky nim se propojuje společná práce s širokými možnostmi vedoucími k dětsému nadšení a spokojenosti, což je hlavním cílem a přáním všech 13 učitelek této Mateřské školy. Jejich snaha o pomoc nemocným dětem překonávat snáze kritickou dobu hospitalizace, udržet jejich psychickou a vývojovou úroveň na takovém stupni, aby se bez negativních následků vrátily do svých domovů a mateřských škol, je velmi úctyhodný úkol.

Je nám proto ctí tento přístup alespoň malou měrou podpořit. Proto bychom se s Vámi chtěli podělit o některé krásné výtvory těchto dětí, ať už v naší galerii, na vánočních přáních či jiných předmětech.

Tímto všem dětem ještě jednou děkujeme, rovněž s přáním brzkého uzdravení.