Business, innovation, communication

We will help you to grow up

Výzva pro malé a střední podniky v cestovním ruchu

Výzva pro malé a střední podniky v cestovním ruchu

Výzva k předkládání návrhů zaměřená na podporu malých a středních podniků v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím zlepšení jejich digitální vyspělosti, dovedností a kapacit. Cílem DIGITOUR výzvy k předkládání návrhů je: podporovat malé a střední podniky v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím podpory zvyšování kvalifikace, budování kapacit a spolupráce; podpořit spolupráci mezi malými a středními podniky vPřečtěte si více o Výzva pro malé a střední podniky v cestovním ruchu[…]