EVROPSKÁ KOSMICKÁ VÝSTAVA (European Space Expo)

Evropská komise zahájila Evropskou kosmickou výstavu pro ukázku vesmíru, vesmírných aplikací a možností, jak mohou být prospěšné i všem obyvatelům Evropy. Výstava má upozornit také na kritickou roli Evropské unie k vesmíru a… [více]

Evropská komise zahájila Evropskou kosmickou výstavu pro ukázku vesmíru, vesmírných aplikací a možností, jak mohou být prospěšné i všem obyvatelům Evropy. Výstava má upozornit také na kritickou roli Evropské unie k vesmíru a vesmírným technologiím.

Prostřednictvím investic do stěžejních programů Galileo a EGNOS a GMES budou občané Evropy těžit z mnoha služeb a aplikací, u kterých se očekává, že vytvoří globální tržní příležitosti a pomoci k podpoře tvorby pracovních míst a hospodářského růstu.

Poprvé v rámci výstavy její návštěvníci budou moci shlédnout, vyzkoušet si a zažít širokou škálu inovačních technologií a služeb z oblasti výzkumu vesmíru.

Termíny a místa konání:

Kodaň 1. – 5. června 2012

Toulouse 25. – 28. června 2012

Helsinki 17. – 21. srpna 2012

Brusel 25. – 30. září 2012

Vídeň 22. – 26. října 2012

Kypr 10. – 16. listopadu 2012

Londýn 1. – 6. prosince 2012

Pro více informací naleznete na stránkách Evropské komise:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/expo/index_en.htm