ESNC: Fáze hodnocení

Registrace nápadů do 10. kola ESNC je nyní ukončena. Přichází fáze hodnocení.

V soutěži ESNC 2013 nyní bude následovat hodnoticí fáze. Nápady bude hodnotit komise složená z vybraných expertů, nestranných odborníků z univerzit a zástupců veřejného sektoru. Všichni hodnotitelé jsou vázáni dohodou o zachování mlčenlivosti a nezaujatosti (non-disclosure agreement). Hodnocení registrovaných nápadů v soutěži ESNC 2013 bude ukončeno 12. září.

Všichni vítězové budou oficiálně jmenováni na slavnostním předávání cen dne 15. listopadu. Veškeré informace o vítězných nápadech a finalistech regionálního kola soutěže budou oznámeny a sdělovány v souladu s pravidly European Space Solutions.

Nadcházející události a termíny

  • 12. září – výběr vítězů a finalistů, včetně krátkého shrnutí vítězného nápadu
  • 19.-20. září – Hodnotící setkání příslušných expertů (Porto / Portugalsko)
  • 5. listopadu – Awards Ceremony (Mnichov / Německo)
  • 5. až 7. listopadu – European Space Solutions (Mnichov / Německo)
  • 5. až 10. listopadu – European Space Expo (Mnichov / Německo)