Dotazník o obeznámenosti a možnostech implementace servitizace v českých podnicích

Jaká je informovanost firem o servitizaci? Západní země se servitizaci a inovacím služeb běžně věnují, znají ale tento pojem české společnosti? Ví jak zavedením servitizace zvýšit konkurenceschopnost své firmy a zajistit si nové příjmy?

Studentka Veronika Balášová se tomu věnuje ve své diplomové práci, níže naleznete její výzvu pro vyplnění dotazníku. Budeme Vám vděční za vyplnění odpovědí i za jeho případné další sdílení.

S pozdravem

Jan Orava

Dobrý den,

jmenuji se Veronika Balášová a ve své diplomové práci zpracovávám téma servitizace. Servitizace je inovační proces, který zvyšuje hodnotu produktu postupným přidáváním služeb. Příkladem může být firma, která vyrábí a prodává osvětlovací prvky a k prodeji a výrobě přidá i službu zajištění osvětlení. Úspěšným zaváděním strategie servitizace se služby  stávají dalším zdrojem příjmů a zisku, zajišťují spokojenost zákazníků, diferenciaci produktu od konkurence a podporují růst firmy. Cílem mojí diplomové práce je popsat servitizaci, proces přechodu k servitizaci a možnosti její implementace v českých firmách. Proto vznikl tento dotazník pro zjištění obeznámenosti s pojmem servitizace. Jeho výsledky jsou anonymní, nikde se neobjeví v souvislosti s Vaší firmou. Prosím Vás o jeho vyplnění do 25. 3. 2019, které Vám zabere maximálně 3 minuty.

Dotazník vznikl na základě spolupráce s firmou BizGarden, která představuje pilotní projekt THINGS+ spolufinancovaný z programu INTERREG Central Europe 2014-2020. Jeho cílem je pomoc malým a středním podnikům a podnikatelům zavést ve firmách a na trhu nové inovace ve službách, které jim umožní získat konkurenční výhodu a vyrovnat se s měnícími se tržními podmínkami a rostoucí komoditizací jejich výrobků.

Odkaz na formulář: https://goo.gl/forms/8A09dqlciBr4G6dm1

Předem děkuji za vyplnění dotazníku a přeji Vám hezký zbytek dne.

S pozdravem

Veronika Balášová