EMMIA

European Mobile and Mobility Industries Alliance (EMMIA) navazuje na rámec inovační politiky vyhlášený Evropskou komisí a její strategické iniciativy sdružující tvůrce inovační politiky a zástupce průmyslu.

Iniciativa EMMIA byla oficiálně představena 8. března na konferenci v Bruselu. Do iniciativy je již zapojeno 31 organizací, institucí a společností ze 14 evropských zemí. Hlavním účelem činnosti není financovat konkrétní inovační projekty nebo výzkum. Hlavní cíl je na politické úrovni ale současně ve spolupráci s odborníky, podněcovat další iniciativy v regionech, které se soustředí na podporu inovace služeb a aplikací, poskytovaných prostřednictvím mobilních zařízení a zaměřených na rozvoj mobility. Centrem zájmu iniciativy EMMIA jsou služby, které mohou využít významného potenciálu systémů Galileo a EGNOS (Evropské Globální Navigační a Satelitní Systémy), což jsou v současnosti největší financované evropské technologické projekty.

Evropská komise, jako hlavní poskytovatel finančních zdrojů, od této iniciativy očekává mobilizaci dalších soukromých a veřejných fondů v objemu 30 mil EUR na podporu průmyslu mobilních technologií a mobility.

Pro účely definování iniciativy je užíván termín“mobilní služby“. Tyto služby jsou zaměřené na mobilní a bezdrátové technologie vestavěné do mobilních nebo stacionárních zařízení IT. „Mobilní služby a mobilita“ se vztahují na ty mobilní služby, které poskytují řešení přímo či nepřímo a podporují mobilitu zboží, strojů, osob, dat, infomací atd.. Tyto služby mohou být navrženy pro přímou podporu mobility, jako např. přepravu a logistických služeb, nebo poskytnutí nepřímé podpory prostřednictvím služeb spojených s potřebami vyplývajícími z umístění zboží, strojů, živých zvířat či osob. Podobně jako v odvětví informačních technologií, i mobilita je průmysl s unikátními produkty, integrovanými službami, a propojuje ostatní průmyslová odvětví prostřednictvím nových technologií a služeb.

Česká Republika je zapojena do projektu „Policy Learning Platform“. Tato Platforma je vůdčí akcí Aliance a její funkční struktura je postavena na šesti nejsilnějších Evropských regionech v oblasti IT a kosmických aplikací. V budoucnu bude do PLP zapojeno více než 20 Evropských regionů, které sdílejí ambice vyvíjet a dodávat mobilní služby a služby pro mobilitu.

Koordinátorem projektu EMMIA je společnost bavAIRia e.V., která organizuje bavorský cluster pro družicovou navigaci. Naše společnost BizGarden, zastupuje Českou republiku na základě pověření Ministerstva Dopravy ČR, které v České republice zaštiťuje obor kosmických technologií.

Více se o projektu EMMIA dozvíte na webových stránkách www.mobilise-europe.mobi.