Business, innovation, communication

We will help you to grow up

Výzva na podávanie prihlášok pre voucher 1 je uzavretá! Celkovo bolo prijatých 103 žiadostí zo 14 krajín!

Výzva na podávanie prihlášok pre voucher 1 je uzavretá! Celkovo bolo prijatých 103 žiadostí zo 14 krajín!

  Výzva na podávanie prihlášok na Voucher 1 bola ukončená 31.05.2023. V rámci tejto výzvy mali malé a stredné podniky v turizme možnosť požiadať o finančnú podporu určenú na zlepšenie ich digitálnych zručností a úrovne digitalizačných zručností prostredníctvom školení a individuálnych poradenských služieb. Cieľom projektu DIGITOUR je podporiť turistický sektor, a to rozšírením znalostí MSPPřečtěte si více o Výzva na podávanie prihlášok pre voucher 1 je uzavretá! Celkovo bolo prijatých 103 žiadostí zo 14 krajín![…]