Business, innovation, communication

We will help you to grow up

Úspešné prihlášky v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu, typu Voucher 2 boli vyhlásené

Úspešné prihlášky v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu, typu Voucher 2 boli vyhlásené

Po ukončení kôl hodnotenia s potešením oznamujeme, že v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu boli schválené tieto návrhy pre Voucher 2: Štátna príslušnosť žiadateľa Názov žiadateľa (projektu) Skóre Bulharsko Pandion Wild Tours Ltd 51.00 Bulharsko Royal Travel Sofia Ltd 45.67 Česká republika Hotel Morava Jevíčko s. r. o. 47.05Přečtěte si více o Úspešné prihlášky v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu, typu Voucher 2 boli vyhlásené[…]