Business, innovation, communication

We will help you to grow up

Úvodné stretnutie hodnotiacej komisie, 31 prijatých žiadostí o voucher 2 v rámci otvorenej výzvy pre MSP v oblasti turizmu, projekt DIGITOUR

Úvodné stretnutie hodnotiacej komisie, 31 prijatých žiadostí o voucher 2 v rámci otvorenej výzvy pre MSP v oblasti turizmu, projekt DIGITOUR

Dňa 10.01.2023 sa hodnotiaca komisia projektu DIGITOUR zišla virtuálne, aby začala hodnotenie prijatých žiadostí v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu pre typ Voucheru 2. Výzva pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu bola otvorená 01.10.2022 a uzatvorená pre žiadosti pre Voucher 2 bola dňa 09.01.2022 o 23:59 hod.Přečtěte si více o Úvodné stretnutie hodnotiacej komisie, 31 prijatých žiadostí o voucher 2 v rámci otvorenej výzvy pre MSP v oblasti turizmu, projekt DIGITOUR[…]